Chuyên gia phụ trách
GS.TS Phạm Gia Khải

Thời gian:
Từ 14:30 ~ 16:30
Ngày 05/08/2015
  • chào Bác Sĩ! em 41 tuổi 14 năm trước em bị tai nạn dập tủy sống cổ liệt tứ chi, hiện tại tay chân không teo vẫn to bình thường, người hơi béo. khoảng 3-4 năm nay em bị chứng hơi suy nghĩ về vấn đề gì đó, vui hay buồn là bị mệt kinh khủng toàn cơ thể bủn rủn thở nhanh. càng ngày triệu chứng càng nặng mà cuộc sống sao chánh khỏi những việc phải suy nghĩ, ...

  • chào Bác Sĩ! em 41 tuổi 14 năm trước em bị tai nạn dập tủy sống cổ liệt tứ chi, hiện tại tay chân không teo vẫn to bình thường, người hơi béo. khoảng 3-4 năm nay em bị chứng hơi suy nghĩ về vấn đề gì đó, vui hay buồn là bị mệt kinh khủng toàn cơ thể bủn rủn thở nhanh. càng ngày triệu chứng càng nặng mà cuộc sống sao chánh khỏi những việc phải suy nghĩ, ...

  • chào Bác Sĩ! em 41 tuổi 14 năm trước em bị tai nạn dập tủy sống cổ liệt tứ chi, hiện tại tay chân không teo vẫn to bình thường, người hơi béo. khoảng 3-4 năm nay em bị chứng hơi suy nghĩ về vấn đề gì đó, vui hay buồn là bị mệt kinh khủng toàn cơ thể bủn rủn thở nhanh. càng ngày triệu chứng càng nặng mà cuộc sống sao chánh khỏi những việc phải suy nghĩ, ...

Danh sách chuyên gia

1 2 3 Sau

Số lượng người truy cập

1437782